Zrození metropole. Ostrava ve fotografiích padesátých a šedesátých let 20. století.

  • hlavní
  • 19.12.2022
V pondělí 19. 12. 2022 se od 18.00 hod. uskuteční v ostravské Fiducii prezentace a křest nové fotografické publikace "Zrození metropole. Ostrava ve fotografiích padesátých a šedesátých let 20. století".
Autoři Ondřej Durczak a Jiří Siostrzonek představí svůj nový knižní počin, jímž navazují na předchozí projekty, mezi něž patří například vyhledávaná publikace Ostrava v důchodu (2015). Tentokrát ovšem využívají archivních materiálů – pohlednic a často dosud nepublikovaných fotografií dvou klíčových poválečných dekád, během nichž došlo v Ostravě k rozvoji průmyslu, kultury i bydlení.