Bc. Kateřina Knoppová

Email: katerina.knoppova@fpf.slu.cz

Pracoviště

01

Oddělení pro vědu a výzkum

Referent pro zahraniční styky

Filozoficko-přírodovědecká fakulta

Úsek proděkana pro vědu a zahran. styky

Oddělení pro vědu a výzkum

Telefonní kontakty

01

+420 553 684 255