prof. Ing. Ivan Hubač, DrSc.

Email: ivan.hubac@physics.slu.cz

Pracoviště

01

Edukační centrum teoretické fyziky a astrofyziky

profesor

Fyzikální ústav

Fyzikální ústav

Edukační centrum teoretické fyziky a astrofyziky

Telefonní kontakty

01

+420 553 684 291

Místnost