Telefonní kontakty

01

+420 553 684 515

Místnost

01

HR-209

Jarolím Skřejpek

Email: jarolim.skrejpek@fpf.slu.cz

Pracoviště

01

Technicko-provozní úsek

Vedoucí oddělení

Filozoficko-přírodověd.fakulta

Útvar tajemníka

Technicko-provozní úsek