doc. RNDr. Stanislav Hledík, Ph.D.

Email: stanislav.hledik@physics.slu.cz

Pracoviště

01

Edukační centrum obecné fyziky a aplikované fyziky

docent

Fyzikální ústav

Fyzikální ústav

Edukační centrum obecné fyziky a aplikované fyziky

Telefonní kontakty

01

+420 553 684 292

Místnost