Ing. Kamila Gřondilová

Email: kamila.grondilova@fpf.slu.cz

Pracoviště

01

Útvar tajemníka

Finanční účetní

Filozoficko-přírodovědecká fakulta

Děkanát

Útvar tajemníka

Telefonní kontakty

01

+420 553 684 520