Telefonní kontakty

01

+420 553 684 522

Místnost

01

HR-208

Ing. Kamila Gřondilová

Email: kamila.grondilova@fpf.slu.cz

Pracoviště

01

Útvar tajemníka

Referent

Filozoficko-přírodověd.fakulta

Správa fakulty FPF

Útvar tajemníka