Telefonní kontakty

01

+420 553 684 443

Místnost

Mgr. Miroslav Urbanec, Ph.D.

Email: miroslav.urbanec@fpf.slu.cz

Konzultační hodiny v zimním semestru 2020/21:

konzultace probíhají pouze elektronickou formou

Ústavní koordinátor programu Erasmus+

 

Vzdělání a profesní dráha

 

·         2000-2005: Prezenční magisterské studium na Slezské univerzitě v Opavě (program: Učitelství pro střední školy, obor: Němčina-dějepis); uzavřeno v září 2005 získáním diplomu a titulu Mgr. Téma magisterské práce: Die provokative Konzeption von Wieland Wagners Bayreuther Nibelungenring-Inszenierung 1965.

·         2005-2006: Učitel německého jazyka a dějepisu na Střední škole ve Vítkově-Podhradí.

·         2006 – 2010: Prezenční doktorské studium na Masarykově univerzitě v Brně (program: Filologie, obor: Německá literatura); uzavřeno v březnu 2010 získáním titulu Ph.D. Téma dizertační práce: Jürgen Fehlings, Wieland Wagners und Götz Friedrichs Tannhäuser-Inszenierungen als kritischer Spiegel der (deutschen) Gesellschaft.

·         2010-2011: Badatelský pobyt na Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Německo; stipendium Hermann-Niermann-Stiftung v rámci Studienbörse Germanistik na výše jmenované univerzitě.

·         2011-dosud: Odborný asistent v Ústavu cizích jazyků Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě.

 

Vědecké zaměření:

Německá literární věda

 

Vyučovací profil:

·         Úvod do literárních studií

·         Úvod do psaní závěrečných prací

·         Německá literatura od baroka ke klasice

·         Německá literatura od romantismu k realismu

·         Německá exilová literatura

·         Německá literatura po roce 1945

·         Německá jazyková cvičení

·         Tvorba textů 1 a 2

 

Další aktivity:

Člen Svazu germanistů ČR


Pracoviště

01

Ústav cizích jazyků

odborný asistent

Filozoficko-přírodověd.fakulta

Ústav cizích jazyků