Telefonní kontakty

01

+420 553 684 457

Místnost

01

MR-430

Mgr. Gabriela Entlová, Ph.D.

Email: gabriela.entlova@fpf.slu.cz

odborná asistentka (anglická fonetika a fonologie, lexikologie a frazeologie, prezentační dovednosti)

výuka lektorských jazyků (anglický jazyk)


Konzultační hodiny :

Monday 9,00-9,45

prior to agreement (via email)Údaje o vzdělání na VŠ:

  • 1998, Bc., 7503R014 - Učitelství cizích jazyků pro základní školy - anglický jazyk, Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta
  • 2001, Mgr., 7310T010 - Angličtina, Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta
  • 2012, Ph.D., 7310V008 - Anglický jazyk, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakultaÚdaje o odborném působení od absolvován VŠ:

  • 2001 - 2010, odborný asistent, Slezská univerzita v Opavě, FPF, Ústav cizích jazyků
  • 2010 - 2017, odborný asistent s vědeckou hodností, Slezská univerzita v Opavě, FPF, Kabinet lektorských jazyků
  • 2017 - dosud, odborný asistent s vědeckou hodností, Slezská univerzita v Opavě, FPF, Ústav cizích jazyků
  • 2017 - dosud, odborný asistent s vědeckou hodností, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, Katedra anglického jazyka s didaktikou


Členství v odborných asociacích a organizacích:

  • Česká a slovenská asociace učitelů jazykových center na vysokých školách (CASAJC)
  • Členka lingvistického sdružení Společnost Viléma Mathesia (2004 – 2016), sdružení formálně s koncem roku 2016 zaniklo


Další praxe v oboru:

Výuka anglického jazyka pro frekventanty Univerzity třetího věku SU v Opavě a výuka obchodní angličtiny pro Vzdělávací centrum při SU v Krnově. Osobní zkušenosti z anglicky mluvících zemí získaných z dlouhodobých pobytů ve Velké Británii (6 měsíců), Kanadě (6 měsíců) a Spojených státech Amerických (2 roky).


Výuka studentů se speciálními vzdělávacími potřebami:

Dlouholeté zkušenosti s výukou studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a zdravotními znevýhodněními vyžadující individuální přístup s ohledem na jejich potřeby a úspěšný průběh vysokoškolského studia (např. studenti s různými somatickými postiženími, postiženími mluvidel, logopedickými vadami, zrakovými a sluchovými vadami).

Pracoviště

01

Ústav cizích jazyků

odborný asistent

Filozoficko-přírodověd.fakulta

Ústav cizích jazyků