RNDr. Hana Kučáková, Ph.D.

Email: hana.kucakova@fpf.slu.cz

Pracoviště

01

Výzkumné centrum teoretické fyziky a astrofyziky

vědecký pracovník I.

Filozoficko-přírodovědecká fakulta

Ústav fyziky

Výzkumné centrum teoretické fyziky a astrofyziky

Telefonní kontakty

01

+420 553 684 280