PhDr. Diana Adamová, Ph.D.

Email: diana.adamova@fpf.slu.cz

ECTS koordinátor programu Erasmus+ za oddělení anglistiky


Konzultační hodiny :

Teams: DA office hour (a8m9mvd) on Tuesdays 10:30 - 11:30 am.Okruhy bakalářských a diplomových prací:

1. Development of the Gothic Novel 

2. The Portrayal of Taboo in Literature

3. Representation of Minorities in Young Adult Fiction

4. Modern Fairy Tales

5. Mysticism and Occult in Literature

6. Food Studies in Literature

7. Irish Mythology in Literature

8. The City of Limerick in Literature

9. Symbolism in W. B. Yeats´s Works

10. Donal Ryan´s NovelsVzdělání:

2017: Ph.D. - Univerzita Palackého Olomouc, Filozofická fakulta. Obor: Filologie: Anglická a americká literatura

2010: PhDr. - Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta. Obor Filologie: Angličtina (literární zaměření)

2007: Mgr. - Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta. Obor Filologie: Angličtina


Profesní dráha:

2020 - dosud: Člen Grantové komise SGF FPF

2018 - dosud: Erasmus+ koordinátor

2017 - dosud: Odborný asistent na Ústavu cizích jazyků FPF SU v Opavě

2008 - 2017: Asistent na Ústavu cizích jazyků FPF SU v Opavě


Působení v zahraničí - přednášky:

2019 Limerick, Irsko

2017 Limerick, Irsko

2010 Limerick, Irsko

2009 Linz, Rakousko     


Vědecké zaměření:

Americká literatura

Irská literatura

Literatura YA 

Gotický román

Vyučovací profil:

Úvod do studia literatury

Obchodní angličtina

Irská poezie

Přehled britské literatury

Přehled americké literatury

Americká povídka

Literatura pro děti a mládež


Přehled řešených výzkumných gratů a projektů:

1. KA2: Odborný garant internacionalizace FPF (1.1.1.2.1.04) projektu OPEN UNI - zlepšení otevřenosti a atraktivnosti studia na SU  CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013364. SLU v Opavě. 1. 6. 2020 - 31. 12. 2020.

2. Řešitel interního grantu Slezské univerzity v Opavě SGS/1/2020 "Přístupy k textové analýze v 21. století/Twenty-first century perspectives on text analysis" FPF, SLU v Opavě. 1. 3. 2020 - 31. 12. 2021.

3. Člen týmu ESF grantu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002400 "Rozvoj a vzdělání na Slezské univerzitě v Opavě." Projektový manažer: Mgr. Markéta Johnová, Ph.D., FPF, SLU v Opavě. 1. 11. 201830. 6. 2019.

4. Člen výzkumného týmu interního grantu Slezské Univerzity v Opavě SGS/4/2018 “Analýza a interpretace textu / Text Analysis and Interpretation” Řešitel: doc. PhDr. Gabriela Rykalová, PhD., FPF, SLU v Opavě. 1. 3. 2018–31. 12. 2019.


5. Člen výzkumného týmu interního grantu Slezské Univerzity v Opavě SGS/12/2016 “Moderní přístupy k analýze a interpretaci textu / Modern Approaches to Text Analysis and Interpretation” Řešitel: doc. PhDr. Gabriela Rykalová, PhD., FPF, SLU v Opavě. 1. 3. 2016–31. 12. 2017.


6. Člen výzkumného týmu interního grantu Slezské Univerzity v Opavě SGS/17/2014 “Multikulturní přístup k analýze a interpretaci textu.” Řešitel: Mgr. Markéta Johnová, PhD., FPF, SLU v Opavě. 1. 3. 2014–31. 12. 2015.


7. Člen výzkumného týmu projektu CZ.1.07/2.2.00/15.0170 “Inovace studijního programu Angličtiny a Němčiny.” Řešitel: doc. PhDr. Pavel Kolář, CSc., FPF, SLU v Opavě. 1. 3. 2011-1. 3. 2013.


8. Člen výzkumného týmu interního grantu Slezské Univerzity v Opavě SGS/22/2012 “Pluralitní interpretace textu v kontextu recepční teorie.” Řešitel: Mgr. Lucie Kučerová, PhD., FPF, SLU v Opavě. 1. 3. 2012–31. 12. 2013.


Další aktivity: 

Člen Grantové komise SGF za FPF

Člen České a Slovenské asociace amerikanistů (člen revizní komise)

Spoluorganizátor mezinárodní konference Silesian studies in English, 6. - 7. 9. 2018, OpavaPracoviště

01

Ústav cizích jazyků

odborný asistent

Filozoficko-přírodověd.fakulta

Ústav cizích jazyků

Telefonní kontakty

01

+420 553 684 442

Místnost