Telefonní kontakty

01

+420 553 684 442

Místnost

01

MR-410

PhDr. Diana Adamová, Ph.D.

Email: diana.adamova@fpf.slu.cz

ECTS koordinátor programu Erasmus+ za oddělení anglistiky

Business Gate Academy Opava Supervisor


Vzdělání:

2017: Ph.D. - Univerzita Palackého Olomouc, Filozofická fakulta. Obor: Filologie: Anglická a americká literatura

2010: PhDr. - Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta. Obor Filologie: Angličtina (literární zaměření)

2007: Mgr. - Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta. Obor Filologie: Angličtina


Profesní dráha:

2023: Tajemnice AS SU

2023: Business Gate Academy Opava Supervisor

2021 - 2022: Externí člen Komise pro studijní a sociální záležitosti AS SU

2020 - 2022: Člen Grantové komise SGF FPF

2018 - dosud: Erasmus+ koordinátor

2017 - dosud: Odborný asistent na Ústavu cizích jazyků FPF SU v Opavě

2008 - 2017: Asistent na Ústavu cizích jazyků FPF SU v Opavě


Působení v zahraničí - přednášky:

2023 Limerick, Irsko

2023 Opole, Polsko

2022 Košice, Slovensko

2019 Limerick, Irsko

2017 Limerick, Irsko

2010 Limerick, Irsko

2009 Linz, Rakousko     


Vědecké zaměření:

Americká literatura

Irská literatura

Literatura YA 

Gotický román

Vyučovací profil:

Úvod do studia literatury

Irská literatura

Literatura YA

Americká literatura

Obchodní angličtina


Přehled řešených výzkumných gratů a projektů:

1. KA2: Odborný garant internacionalizace FPF - klíčový pracovník (1.1.1.2.1.03) projektu OPEN UNI - zlepšení otevřenosti a atraktivnosti studia na SU  CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013364. SLU v Opavě. 1. 6. 2020 - 31. 12. 2022.

2. Řešitelka interního grantu Slezské univerzity v Opavě SGS/1/2020 "Přístupy k textové analýze v 21. století/Twenty-first century perspectives on text analysis" FPF, SLU v Opavě. 1. 3. 2020 - 31. 12. 2021.

3. Členka týmu ESF grantu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002400 "Rozvoj a vzdělání na Slezské univerzitě v Opavě." Projektová manažerka: Mgr. Markéta Johnová, Ph.D., FPF, SLU v Opavě. 1. 11. 201830. 6. 2019.

4. Členka výzkumného týmu interního grantu Slezské Univerzity v Opavě SGS/4/2018 “Analýza a interpretace textu / Text Analysis and Interpretation” Řešitelka: doc. PhDr. Gabriela Rykalová, PhD., FPF, SLU v Opavě. 1. 3. 2018–31. 12. 2019.


5. Členka výzkumného týmu interního grantu Slezské Univerzity v Opavě SGS/12/2016 “Moderní přístupy k analýze a interpretaci textu / Modern Approaches to Text Analysis and Interpretation” Řešitelka: doc. PhDr. Gabriela Rykalová, PhD., FPF, SLU v Opavě. 1. 3. 2016–31. 12. 2017.


6. Členka výzkumného týmu interního grantu Slezské Univerzity v Opavě SGS/17/2014 “Multikulturní přístup k analýze a interpretaci textu.” Řešitelka: Mgr. Markéta Johnová, PhD., FPF, SLU v Opavě. 1. 3. 2014–31. 12. 2015.


7. Členka výzkumného týmu projektu CZ.1.07/2.2.00/15.0170 “Inovace studijního programu Angličtiny a Němčiny.” Řešitel: doc. PhDr. Pavel Kolář, CSc., FPF, SLU v Opavě. 1. 3. 2011-1. 3. 2013.


8. Členka výzkumného týmu interního grantu Slezské Univerzity v Opavě SGS/22/2012 “Pluralitní interpretace textu v kontextu recepční teorie.” Řešitelka: Mgr. Lucie Kučerová, PhD., FPF, SLU v Opavě. 1. 3. 2012–31. 12. 2013.


Další aktivity: 

Členka Czech Association for the Study of English

Členka České a Slovenské asociace amerikanistů (členka revizní komise)

Organizátorka mezinárodní konference Silesian Studies in English, 9. - 10. 9. 2021, Opava

Spoluorganizátorka mezinárodní konference Silesian Studies in English, 6. - 7. 9. 2018, OpavaPracoviště

01

Ústav cizích jazyků

odborný asistent

Filozoficko-přírodověd.fakulta

Ústav cizích jazyků