Telefonní kontakty

01

+420 553 684 442

Místnost

PhDr. Diana Adamová, Ph.D.

Email: diana.adamova@fpf.slu.cz

ECTS koordinátor programu Erasmus+ za oddělení anglistiky


Konzultační hodiny :

Teams: “DA office hour” (a8m9mvd) po předchozí domluvě.

Požadavky studentů vyřizuji: pondělí-pátek 9:00-17:00!
Okruhy bakalářských a diplomových prací:

1. Development of the Gothic Novel 

2. The Portrayal of Taboo in Literature

3. Representation of Minorities in Young Adult Fiction

4. Modern Fairy Tales

5. Mysticism and Occult in Literature

6. Food Studies in Literature

7. Irish Mythology in Literature

8. The City of Limerick in Literature

9. Symbolism in W. B. Yeats´s Works

10. Donal Ryan´s Novels Vzdělání:

2017: Ph.D. - Univerzita Palackého Olomouc, Filozofická fakulta. Obor: Filologie: Anglická a americká literatura

2010: PhDr. - Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta. Obor Filologie: Angličtina (literární zaměření)

2007: Mgr. - Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta. Obor Filologie: Angličtina


Profesní dráha:

2021 - dosud: Externí člen Komise pro studijní a sociální záležitosti AS SU

2020 - dosud: Člen Grantové komise SGF FPF

2018 - dosud: Erasmus+ koordinátor

2017 - dosud: Odborný asistent na Ústavu cizích jazyků FPF SU v Opavě

2008 - 2017: Asistent na Ústavu cizích jazyků FPF SU v Opavě


Působení v zahraničí - přednášky:

2019 Limerick, Irsko

2017 Limerick, Irsko

2010 Limerick, Irsko

2009 Linz, Rakousko     


Vědecké zaměření:

Americká literatura

Irská literatura

Literatura YA 

Gotický román

Vyučovací profil:

Úvod do studia literatury

Irská literatura

Literatura YA

Americká literatura

Obchodní angličtina


Přehled řešených výzkumných gratů a projektů:

1. KA2: Odborný garant internacionalizace FPF - klíčový pracovník (1.1.1.2.1.03) projektu OPEN UNI - zlepšení otevřenosti a atraktivnosti studia na SU  CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013364. SLU v Opavě. 1. 6. 2020 - 31. 12. 2022.

2. Řešitelka interního grantu Slezské univerzity v Opavě SGS/1/2020 "Přístupy k textové analýze v 21. století/Twenty-first century perspectives on text analysis" FPF, SLU v Opavě. 1. 3. 2020 - 31. 12. 2021.

3. Členka týmu ESF grantu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002400 "Rozvoj a vzdělání na Slezské univerzitě v Opavě." Projektová manažerka: Mgr. Markéta Johnová, Ph.D., FPF, SLU v Opavě. 1. 11. 201830. 6. 2019.

4. Členka výzkumného týmu interního grantu Slezské Univerzity v Opavě SGS/4/2018 “Analýza a interpretace textu / Text Analysis and Interpretation” Řešitelka: doc. PhDr. Gabriela Rykalová, PhD., FPF, SLU v Opavě. 1. 3. 2018–31. 12. 2019.


5. Členka výzkumného týmu interního grantu Slezské Univerzity v Opavě SGS/12/2016 “Moderní přístupy k analýze a interpretaci textu / Modern Approaches to Text Analysis and Interpretation” Řešitelka: doc. PhDr. Gabriela Rykalová, PhD., FPF, SLU v Opavě. 1. 3. 2016–31. 12. 2017.


6. Členka výzkumného týmu interního grantu Slezské Univerzity v Opavě SGS/17/2014 “Multikulturní přístup k analýze a interpretaci textu.” Řešitelka: Mgr. Markéta Johnová, PhD., FPF, SLU v Opavě. 1. 3. 2014–31. 12. 2015.


7. Členka výzkumného týmu projektu CZ.1.07/2.2.00/15.0170 “Inovace studijního programu Angličtiny a Němčiny.” Řešitel: doc. PhDr. Pavel Kolář, CSc., FPF, SLU v Opavě. 1. 3. 2011-1. 3. 2013.


8. Členka výzkumného týmu interního grantu Slezské Univerzity v Opavě SGS/22/2012 “Pluralitní interpretace textu v kontextu recepční teorie.” Řešitelka: Mgr. Lucie Kučerová, PhD., FPF, SLU v Opavě. 1. 3. 2012–31. 12. 2013.


Další aktivity: 

Členka České a Slovenské asociace amerikanistů (členka revizní komise)

Organizátorka mezinárodní konference Silesian Studies in English, 9. - 10. 9. 2021, Opava

Spoluorganizátorka mezinárodní konference Silesian Studies in English, 6. - 7. 9. 2018, OpavaPracoviště

01

Ústav cizích jazyků

odborný asistent

Filozoficko-přírodověd.fakulta

Ústav cizích jazyků