KUCHYNĚ A KULTURA STOLOVÁNÍ NA STŘEDOVĚKÝCH KNÍŽECÍCH DVORECH V OPAVĚ A RATIBOŘI

Projekt z Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko, Fond mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia, reg. číslo CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0001140.

Vedoucí partner: Národní památkový ústav
Partneři: Powiat Racibórski, Slezská univerzita v Opavě (doba realizace 11/2017- 10/2018)

Realizace výstav:

Informace o projektu v PDF.

Podrobnosti a aktuální informace o projektu najdete na stránce Výzkumného centra pro kulturní dějiny Slezska a střední Evropy.