Výjezdy přes Rozvojový projekt 2012

Přihlášení na pobyt

Student musí být zapsán ke studiu na FPF SU, přednost mají studenti v doktorském nebo navazujícím magisterském studiu. Student musí být na pobyt nominován ústavem na základě výběrového řízení, organizovaného jeho ústavem (Přihláška k výběrovému řízení). Student se může ucházet o pobyt pouze na univerzitě, se kterou je uzavřena meziuniverzitní nebo mezifakultní smlouva (nevztahuje se na Erasmus smlouvy). Pobyt by měl být 1-3 měsíční, maximálně čtyřměsíční a musí být uskutečněn nejpozději do konce kalendářního roku (2012).

Přihlašovací procedura na vybranou univerzitu

Přihlášky na vybranou univerzitu se vyřizují na fakultním Oddělení pro vědu a zahraniční styky u K. Scheeové (dále jen OVZS FPF SU). Studenti jsou povinni na oddělení odevzdat k odeslání všechny požadované přihlašovací dokumenty v souladu s požadavky a uzávěrkami partnerských univerzit. Pokud student chce mít z pobytu uznány kredity, musí před odjezdem vyplnit Learning Agreement, nechat podepsat vedoucímu ústavu a odevzdat na OVZS FPF SU.

Pokud partnerská univerzita nezajišťuje ubytování nebo ubytovací podmínky na kolejích dané univerzity nejsou pro studenta akceptovatelné, vyřizuje student ubytování individuálně. Student je povinen sjednat si zdravotní pojištění do zahraničí a toto prokázat kopií pojistné smlouvy.

Ihned po obdržení Letter of Acceptance z partnerské univerzity, odevzdá nebo zašle student kopii tohoto dokumentu na OVZS FPF SU.

 

Finanční stránka pobytu

Student obdrží E-mailem tabulku k finanční dohodě, kterou zašle vyplněnou obratem na E-mail K. Scheeové. Poté, co bude připravena finanční dohoda, bude student informován, aby se dostavil k podpisu finanční dohody (jedno vyhotovení je určeno studentovi). OVZS FPF SU zajistí, aby na základě finanční dohody byl na ekonomickém úseku FPF SU proveden převod peněz na účet studenta uvedený ve finanční dohodě.

 

 

Povinné dokumenty

Z pobytu je student povinen přivézt originály Transcript of Records (v případě, že by absolvoval na zahraničním pobytu předměty, které by chtěl uznat), Confirmation I (Potvrzení o délce pobytu - je možné i potvrzení zahraniční instituce) a Závěrečnou zprávu. Pokud student nechce žádat o uznání předmětů a jeho pobyt má spíše badatelskou náplň, je povinen odevzdat na OVZS FPF SU pouze originál Confirmation II (Potvrzení o délce pobytu - je možné i potvrzení zahraniční instituce ) a Závěrečnou zprávu z pobytu.

Kontakty

FPF SU Opava
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Masarykova třída 343/37
746 01 Opava
+420 553 684 255

Úřední hodiny:

Pondělí8:00 – 11:3013:00 – 15:00
Úterý8:00 – 11:3013:00 – 15:00
Středa8:00 – 11:3013:00 – 15:00
Čtvrtek8:00 – 11:3013:00 – 15:00
Pátek8:00 – 11:3013:00 – 15:00