Projekty v realizaci

Název programu OPVK 2.3 - Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
Název projektu Podpora zapojení do mezinárodních sítí teoretického a observačního výzkumu v oblasti relativistické astrofyziky kompaktních objektů
Číslo projektu CZ.1.07/2.3.00/20.0071
Hlavní řešitel projektu prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.
Doba řešení projektu 1.1.2012 - 31.12.2014

Název programu OPVK 2.3 - Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
Název projektu "Historizace střední Evropy" jako téma pro rozvoj lidského potencionálu v oblasti výzkumu, inovací, vzdělávání a zapojení současných a budoucích vědecko-výzkumných pracovníků do mezinárodních VaV aktivit
Číslo projektu CZ.1.07/2.3.00/20.0031
Hlavní řešitel projektu prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.
Doba řešení projektu 1.1.2012 - 31.12.2014

Název programu OPVK 2.4 - Partnerství a sítě
Název projektu Mezioborové partnerství pro umělou inteligenci
Číslo projektu CZ.1.07/2.4.00/17.0055
Hlavní řešitel projektu prof. RNDr. Jozef Kelemen, DrSc.
Doba řešení projektu 1.5.2011 - 30.4.2014

Název programu OPVK 2.2 - Vysokoškolské vzdělávání
Název projektu Interdisciplinární vzdělávání v ICT s jazykovou kompetencí
Číslo projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0014
Hlavní řešitel projektu Doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.
Doba řešení projektu 1.2.2012 - 31.1.2015

Název programu OpVaVpI 1.1 - Evropská centra excelence
Název projektu Centrum excelence IT4INNOVATIONS
Číslo projektu CZ.1.05/1.1.00/02.0070
Hlavní řešitel projektu Doc. Ing. Petr Sosík, Dr.
Doba řešení projektu 1.1.2009 - 31.12.2015

Název programu OPVK 2.2 - Vysokoškolské vzdělávání
Název projektu Intenzifikace internacionálních, mezioborových a intersektorálních přístupů při studiu
Číslo projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0271
Hlavní řešitel projektu prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.
Doba řešení projektu 1.4.2012 - 31.3.2015

Název programu OPVK 2.2 - Vysokoškolské vzdělávání
Název projektu Zkvalitnění výuky muzejní konzervace a restaurování a průzkumu historických materiálů
Číslo projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0273
Hlavní řešitel projektu Mgr. Antonín Šimčík
Doba řešení projektu 1.3.2012 - 28.2.2015

Název programu OPVK 2.3 - Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
Název projektu Popularizace nejnovějších výzkumných a vědeckých výsledků ÚHV FPF SU v oblasti historických věd v rámci středoevropské komparace
Číslo projektu CZ.1.07/2.3.00/35.0037
Hlavní řešitel projektu Doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.
Doba řešení projektu 1.7.2012 - 30.4.2014