Adresa:

Slezská univerzita v Opavě     
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Kancelář děkana
Masarykova třída 343/37, 746 01 Opava

Kontaktní osoba: