Zasedání akademické obce SU FPF 2021

  • Ondřej Honka
  • 29.06.2021
V pondělí 28. 6. 2021 se uskutečnilo zasedání Akademické obce Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Přítomní měli především možnost se seznámit s informacemi o činnosti fakulty za období červen 2020 až červen 2021.
Opět po roce měli členové akademické obce Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě příležitost se zúčastnit pravidelného setkání. V prostorech kinosálu budovy na Hauerově ul. 4 byli účastníci zasedání seznámeni s činností fakulty za uplynulý rok. Nejprve byla představena zpráva o činnosti Akademického senátu Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě, kterou přednesl jeho předseda PhDr. Petr Vojtal. Následoval zpráva o činnosti studentské komory téhož vrcholného fakultního orgánu, kterou představil předseda MgA. et Mgr. Ondřej Durczak. Třetím bodem byla přehledná zpráva o činnosti fakulty prezentována děkankou prof. PhDr. Irenou Korbelářovou, Dr. 
Všechny tři zprávy byly v rámci usnesení Akademické obce SU FPF všech přítomných schváleny. Po následné diskusi poděkovali předseda senátu i děkanka fakulty všem za jejich účast na zasedání a popřáli všem mnoho zdraví a úspěchů.