Možnosti získání stipendia ve Würzburku: pozvánka na informační schůzku

  • Peter Mlích
  • 02.10.2023
Drazí studenti,

v přiloženém letáku naleznete podrobné informace k možnostem stipendijních výjezdů do Würzburgu.

V případě zájmu neváhejte kontaktovat zahraniční oddělení FPF SU (Mgr. Kateřina Trembač, katerina.trembac@fpf.slu.cz).