MEXIKO - krátkodobá stipendia programu Collaborative Online International Learning (COIL) pro VŠ studenty a pedagogy

  • Kateřina Trembač
  • 17.07.2023
Milí kolegové, milé kolegyně, z MŠMT jsme obdrželi informace o nové nabídce stipendií Mexické vlády k realizaci krátkodobých pobytů studentů a pedagogů na mexických VŠ: Mexické ministerstvo zahraničních věcí a organizace AMEXCID vyhlásilo stipendijní program zaměřený na Collaborative Online International Learning – COIL. Cílem programu je navázat spolupráci mezi mexickými a zahraničními vysokoškolskými institucemi, které se zabývají metodou COIL. Stipendia jsou určena pro studenty a pedagogy, kteří mají zkušenosti s metodou COIL, a kteří si s mexickými kolegy vymění zkušenosti a postupy, které přispějí ke zlepšení kvality, managementu, internacionalizace či managementu veřejných vysokých škol v Mexiku. Stipendista získá jednorázové stipendium na pokrytí životních nákladů (ubytování, strava a rozvoj činnosti), které se rovná čtyřnásobku měsíční hodnoty Federální měrné ekonomické jednotky (UMA), aktuálně 12 614,80 MXN. Po uspokojivém dokončení program mu bude uhrazena mezinárodní letecká přeprava (AMEXCID určí trasu letu), a v případě, že se mexická vysoká škola nachází mimo Mexico City také vnitrostátní přeprava. Délka pobytů musí být minimálně 14 dní a maximálně 30 dní. Zájemci vyplní online přihlášku na v portálu SIGCA a nahrají požadovanou dokumentaci do 30. 8. 2023. Výsledky budou vyhlášeny mezi 13. a 20. 9. 2023. Podrobné informace o programu, podmínkách stipendia a požadovaných dokumentech jsou dostupné na stránkách Mexické vlády.