AIA: Stipendia na základě mezinárodních smluv

  • Kateřina Trembač
  • 03.05.2023
Akce

Přijďte se inspirovat na „Konferenci k podpoře výuky německého jazyka v ČR“ 

Česko-německý fond budoucnosti ve spolupráci s MŠMT ČR pořádají zahajovací konferenci několikadenní akce #DerDieDas Německý jazykový maraton, jehož společným tématem bude němčina. Cílem konference na půdě pražského Goethe-Institutu je informovat o výuce NJ na školách v ČR, zprostředkovat osvědčené postupy a příklady z praxe, představit finanční a metodickou podporu německo-českých projektů a také informovat o přípravě učitelů a možnostech pro oblast vysokých škol.

Konference se bude konat 16. května od 9:00 hod. (registrace od 8:30). Pro účast vyplňte registrační formulář.   

 

Deutsch AttrAktiv – informační akce pro studenty němčiny a germanistiky

Goethe-Institut a Německá akademická výměnná služba (DAAD) pořádají další ročník akce Deutsch AttrAktiv pro budoucí učitele němčiny. Akce se uskuteční v pražském Goethe-Institutu 18. května od 10 do 17 hod. Účast na akci je zdarma, podmínkou je, aby zájemci do 8. května poslali vyplněnou přihlášku na deutsch.attraktiv@daad.cz. Bližší informace včetně formuláře přihlášky naleznete v detailu akce na stránkách Goethe Institutu. 

 

Stipendia

Bilaterální spolupráce: Japonsko

Velvyslanectví Japonska v ČR z pověření Ministerstva školství, kultury, sportu, vědy a technologie Japonska (MEXT) informuje o nové výzvě pro podávání žádostí o tzv. stipendia japonské vlády. Tato stipendia mohou využít:

* absolventi BSP anebo studenti či absolventi MSP a DSP k pobytům v délce 18 až 24 měsíců (stipendium Research Students)

* absolventi SŠ anebo studenti prvních ročníků VŠ k absolvování bakalářského, případně i navazujícího magisterského studia - délka studia 5 až 7 let vč. roční jazykové přípravy (stipendium Undergraduate Students)

* absolventi SŠ k absolvování vyššího odborného studia v délce 3 roky (stipendium Specialized Training College Students)

Zájemci o pobyt v každé z uvedených kategorií stipendia podávají přihlášku s požadovanými přílohami na adresu MŠMT ČR. Vybraní žadatelé budou japonským velvyslanectvím pozváni k písemnému testu. Další pokyny najdete na stránkách AIA.

Termín pro podání přihlášek: 31. května

 

Bilaterální spolupráce: Litva

Litevská organizace Education Exchanges Support Foundation  poskytuje stipendia ke studiu na litevských univerzitách určenému zájemcům o litevskou filologii, lingvistiku, literaturu, historii a další disciplíny v rámci tzv. litevských studií. Studenti, vyučující a akademičtí pracovníci mohou absolvovat pobyt v délce 1 až 2 semestry. Přihlášky přijímá litevská strana přes online registrační systém.

Termín pro podání přihlášek: 8. května

 

Další programy

Výzkumné stáže: Evropská jižní observatoř

Evropská jižní observatoř (ESO), špičková mezinárodní astronomická organizace, jejímž členem je i ČR, poskytne 3 místa stážistů studentům MSP, DSP a mladým vědcům v oborech astronomie, astrofyzika, mechanické a konstrukční inženýrství, optika, elektronika či soft-ware. Stáže je možné absolvovat ve výzkumných centrech v Německu nebo v Chile. Podrobné informace k podmínkám výběrového řízení naleznete ve výzvě MŠMT. Pro více informací navštivte také český web ESO

Přihlášky včetně povinných příloh přijímá e-mailem Odbor výzkumu a vývoje MŠMT na adrese jan.burianek@msmt.cz.

Termín pro podání přihlášek: 5. května

 

Výzkumné stáže: NATO Internship Programme

Mezinárodní sekretariát NATO v Bruselu nabízí stipendia k půlročním stážím. Ucházet se mohou studenti VŠ od 21 let, zapsaní minimálně do 3. ročníku studia nebo čerství absolventi v oborech architektura, infrastruktura, facility management, aeronautika, inženýrství, lidské zdroje. Popis programu je k dispozici na stránkách NATO.

Žádosti se podávají online přes stránky NATO do 7. května.

 

Pro studenty učitelství němčiny: praktické stáže na bilingvním gymnáziu Komensky ve Vídni

Bilingvní reálné gymnázium Školského spolku Komenský ve Vídni nabízí studentům MSP v oboru učitelství německého jazyka praktické stáže v akademickém roce 2023/2024. Odměna je po dohodě s provozovatelem školy, stáž je vhodné uskutečnit s programem Erasmus+. Bližší informace naleznete v informačním letáku. Přihlášky přijímá gymnázium na adrese helena.huber@komensky.at do 14. května.

 

Stipendia DUO-Korea Fellowship Programme 2023

I letos se mohou české VŠ zapojit do stipendijního programu DUO-Korea Fellowship Program, který financuje výměnné pobyty VŠ studentů mezi Jižní Koreou a zeměmi EU.

Mezi příslušnými vysokými školami musí být uzavřena dohoda o dvoustranné spolupráci. Každý účastník výměny musí mít příslib přijetí od partnerské školy. Žádost o uskutečnění obou výměnných pobytů musí po vzájemné dohodě obou univerzit předložit sekretariátu programu ASEM-DUO korejská vysoká škola. Více informací najdete ve shrnutí podmínek a pod příslušnými odkazy.

Žádosti přijímá sekretariát programu do 16. května.

 

Zahraniční studium: Institut pro mír a dialog v Basileji

Institut pro mír a dialog (IPD) se sídlem v Basileji nabízí tříměsíční neuniverzitní školící program zaměřený na získání dovedností v souvislosti s řízením, HR, projektovým managementem, ale také v oblasti budování míru, mediace a alternativního řešení sporů. Moduly probíhají v zimním a v letním semestru.

Přihlášky na zimní semestr (říjen až prosinec) přijímá IPD do 10. srpna, o stipendium v podobě snížení účastnického poplatku je možné žádat do 31. května. Více informací naleznete na stránkách IPD.

 

Letní škola Transparency School 2023

Transparency School je letní škola o boji proti korupci, jejímiž účastníky jsou zájemci o protikorupční problematiku ze soukromé, veřejné či akademické sféry a nevládních organizací. Letní škola probíhá ve spolupráci s Právnickou fakultou Mykolas Romeris University v termínu 26. až 30. června 2023 v litevském Vilniusu.

Přihlášky se podávají online do 27. května na stránkách iniciativy.