Akademická informační agentura: Asistentské stáže na školách v Bavorsku

  • Kateřina Knoppová
  • 18.05.2022
Bavorské státní ministerstvo vzdělávání a kultu nabízí stipendia pro asistenty výuky českého jazyka na školách v Bavorsku ve školním roce 2022/2023. Hlásit se mohou studenti a absolventi vysokých škol do 29 let s němčinou jako studijním oborem. Uchazeči musí mít dokončené alespoň 2 ročníky vysokoškolského studia. Zájemci se mohou přihlásit emailem do 31. května 2022, na adresu maximilian.weig@stmuk.bayern.de je třeba zaslat tyto podklady: • životopis v němčině (max. 2 x A4) • motivační dopis v němčině (max. 1 x A4) • jazykový certifikát (pokud je k dispozici) V případě zájmu o stáž prosím kontaktujte zahran. oddělení FPF SU (katerina.knoppova@fpf.slu.cz)