Letní škola v USA

  • Peter Mlích
  • 19.11.2021
.

Rádi bychom Vám nabídli možnost přihlásit se k účasti na několika šestitýdenních institutech amerických studií. Veškeré výdaje spojené s účastí hradí americká strana, která si vyhrazuje právo konečného výběru žadatelů z jednotlivých zemí, neboť počet účastnických míst na institutu je omezen. Podrobnější informace najdete na následujících webových stránkách, které budou průběžně aktualizovány.

http://www.fulbright.cz/letni-instituty-americkych-studii
http://exchanges.state.gov/susi

Aktuální nabídka institutu byla aktualizována a na výběr je z následujících témat:

American Culture and Values;
Journalism and Media;
Religious Pluralism in the United States;
U.S. Economics and Business;
U.S. Foreign Policy;

Workforce Development
Educators - institute for teachers and administrators

Podrobnější popis obsahu institutu naleznete v příloze.

Institut obvykle obsahuje zhruba měsíční program přednášek, seminářů, diskuzí apod. na zmíněné univerzitě, doplněný o exkurze k danému tématu a o společenské události. Institut neposkytuje prostor pro samostatnou výzkumnou činnost, k samostatnému studiu je vyhrazeno zpravidla několik dnů z celé doby trvání institutu. Účastníci mají volný přístup do univerzitních knihoven, počítačových laboratoří atd. Bude zajištěno ubytování i stravování. Vedle úhrady celého pobytu včetně cesty hradí americká strana náklady na zdravotní pojištění a poskytuje příspěvek na kulturní aktivity a nákup knih i jiných studijních materiálů.

Vhodnými uchazeči jsou vysokoškolstí pedagogové, vedoucí kateder, specialisté připravující studijní osnovy, autoři vysokoškolských (resp. středoškolských) učebnic zaměřující se na americká studia, mezinárodní vztahy a příbuzné obory, kteří jsou dostatečně motivováni a erodováni a jejichž cílem je zabudovat nové poznatky o daném tématu do své další pedagogické i odborné práce. Hlásit se mohou také profesionálové pracující v oboru. Nutným předpokladem při podání žádosti o účast v tomto institutu je výborná znalost angličtiny. Přednost budou mít ti uchazeči, kteří uvedou jasnou představu o tom, jak získané poznatky uplatní, a neměli zatím možnost v USA dlouhodobě pobývat či studovat. Absolventi některého z Fulbrightových programů se na tyto instituty hlásit nemohou.

Vyplněnou přihlášku (včetně CV) zašlete e-mailem. Prosíme, věnujte pozornost zejména zdůvodnění své žádosti. Žádáme případné zájemce, aby zaslali sve přihlášky do 10. ledna 2022 na e-mail semancova@fulbright.cz.

Pokud potřebujete podrobnější informace, obraťte se na nás telefonicky na čísle 222 718 452 nebo e-mailem semancova@fulbright.cz.

Vítáme konzultace před uzávěrkou programu, neváhejte se na nás obracet se svými dotazy.

S pozdravem,

Ing. Andrea Semancova
Referentka program