Historia amica mea: kniha k životnímu jubileu

  • Kamila Návratová
  • 01.12.2023
Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě ve spolupráci s Fakultou veřejných politik v Opavě vydal koncem listopadu kolektivní monografii s názvem "Historia amica mea".
Kniha vznikla ku příležitosti životního jubilea prof. PhDr. Ireny Korbelářové, Dr., děkanky FPF v Opavě. Obsahuje studie a příspěvky českých a polských badatelů, které svým tematickým a geografickým zaměřením korespondují s oblastmi výzkumu, jimiž se jubilantka dlouhodobě zabývá. Obsahuje také práce, jež zasahují do problematiky mimo spektrum zájmů prof. Ireny Korbelářové, ale pocházejí od přátel, kolegů a žáků, kteří se rozhodli přispět ke vzniku knihy a vzdát hold jubilantce i jejímu dílu. Autorský kolektiv zahrnuje odborníky z univerzitního, muzejního a archivního prostředí.

Sborník obsahuje celkem jedenadvacet příspěvků, na jehož vzniku se podílelo mnoho domácích autorů. Ilona Matejko-Peterka se ujala role editorky a přispěla jako autorka jedné z kapitol. Mezi dalšími autory jsou Martin Pelc, Rudolf Žáček, David Radek, Petr Kozák, Zdeněk Jirásek, Bogusław Czechowicz, Dalibor Prix a Radmila Dluhošová. Čtenáři se také mohou těšit na texty katovického medievisty Jerzeho Sperky, pražského právního historika Marka Starého, pardubické historičky Mileny Lenderové a ředitele Zemského archivu v Opavě Branislava Dorka a mnoha dalších.

Monografie vyšla v omezeném nákladu 150 kusů a není k prodeji. Zájemci se mohou seznámit s jejím obsahem v Knihovně SU nebo se obrátit na sekretariát ÚHV.