Kulatý stůl na téma "Možnosti společných aktivit při zkvalitňování vzdělávání studentů v oblasti historických věd"

  • Kamila Návratová
  • 25.11.2021
Dne 24. listopadu 2021 proběhl na Filozoficko-přírodovědecké fakultě v Opavě Slezské univerzity v Opavě kulatý stůl na téma „Možnosti společných aktivit při zkvalitňování vzdělávání studentů v oblasti historických věd“.
Byl organizován Ústavem historických věd v rámci projektu Rozvoj vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě (Reg. číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002400). Kromě akademických pracovníků zmíněného ústavu se kulatého stolu zúčastnili zástupci partnerských institucí, tj. Zemského archivu v Opavě, Národního památkového ústavu/Územní odborné pracoviště v Ostravě, a také Slezského zemského muzea.
Cílem kulatého stolu bylo zmapovat potřeby institucí poskytujících praxi studentům v oblasti historických věd. Výsledky jednání budou využity k dalšímu zkvalitnění výuky a odborné praxe.