Soutěže ve čtení a dramatizaci německého textu znají své vítěze

  • Kamila Návratová
  • 03.06.2021
Dne 27. května 2021 se uskutečnilo slavnostní vyhlášení vítězů soutěží pro žáky základních a studenty středních odborných škol a gymnázií „Lesewettbewerb“ a „Dramawettbewerb“. Organizátoři se popasovali s protiepidemickými opatřeními, upravený formát přilákal nové účastníky.
Ústav cizích jazyků Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě pořádá každoročně soutěže pro žáky a studenty německého jazyka. Letos se konal již 7. ročník soutěže Lesewettbewer“ ve čtení německy psaných textů a 4. ročník týmové soutěže Dramawettbewerb spočívající v divadelním ztvárnění německy psaných scének. Soutěžící hodnotí čtyřčlenná porota, která zohledňuje správnou výslovnost, plynulost projevu, kreativitu a celkový dojem. 
Letošní ročník však čelil nové výzvě. Organizátoři museli zorganizovat soutěž i přes přísná protiepidemická opatření v situaci, kdy školy byly zavřené a výuka probíhala jen online. Vznikl tak nový formát soutěže – soutěžící měli možnost do soutěže zaslat videonahrávky. Zájem o účast v soutěži organizátory mile překvapil. Obou soutěží se zúčastnilo 46 žáků a studentů. V soutěži Lesewettbewerb soutěžilo 19 jednotlivců, v soutěži Dramawettbewerb pak celkem 8 týmů. Online forma konání totiž umožnila zapojení například i škol ze Slovenska, které by se do původního prezenčního formátu pravděpodobně nezapojily. 
Rozvolnění některých protiepidemických opatření umožnilo alespoň konání slavnostního vyhlášení vítězů, které se uskutečnilo ve čtvrtek 27. května 2021 v Návštěvnickém centru v OC Breda. Zúčastnění měli možnost zhlédnout nejúspěšnější soutěžní videa a vítězové si mohli převzít své ceny osobně a užít si tak své chvíle slávy před publikem. Obě soutěže byly organizovány a finančně podpořeny v rámci projektu IP "Podpora spolupráce s praxí a veřejností" a projektu „Förderung der deutschen Sprache“ pod záštitou Jazykového, kulturního a metodického centra Pro Lingua.