Přehled aktuálních opatření k zamezení šíření koronaviru na FPF

  • Peter Mlích
  • 30.03.2021
Vzhledem k proměnlivé situaci v souvislosti s novými vládními nařízeními vám přinášíme přehled aktuálně platných opatření a pravidel pro výuku a pohyb v budovách Filozoficko-přírodovědecké fakulty.
STRUČNĚ A PŘEHLEDNĚ
  1.  Zákaz osobní přítomnosti studentů a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání na výuce, s výjimkou studentů na klinické praxi zdravotnických studijních programů, jejichž přítomnost je možná.
  2.  Veškerá výuka, ať již bude probíhat on-line, nebo prezenčně, bude realizována v časech stanovených platným rozvrhem.
  3.  Zákaz pohybu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (respirátor nebo obdobný prostředek) s filtrační účinností alespoň 94% dle příslušných norem (např. FFP2, KN95) ve všech vnitřních prostorách fakulty. Zákaz se nevztahuje na zaměstnance po dobu výkonu práce na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby.. 
  4. V případě pozitivního testu na COVID-19 nebo karantény jsou studenti povinni tuto skutečnost bezodkladně oznámit elektronickou formou na studijní oddělení studium@fpf.slu.cz a vedoucí takto postiženého zaměstnance na  sekretariát tajemníka na adresu sekretariat.tajemnika@fpf.slu.cz.
  5.  Zaměstnanci fakulty mají nárok požádat o výkon zaměstnání z domova.
  6.  Zákaz poskytovat ubytování studentům opavských součástí Slezské univerzity v ubytovacích zařízeních fakulty s účinností ode dne 10. května 2021 do odvolání mimo studentů kteří zde mají trvalé bydliště, nebo mají s VŠ pracovně právní poměr, nebo se účastní klinické a praktické výuky, praxi studentů, individuálních konzultací nebo poradenských služeb nebo zkoušky za podmínek platného opatření Ministerstva zdravotnictví.
  7. Ve smyslu Rozhodnutí rektora č. 10/2021 se s platností od 17. 3. 2021 do odvolání zakazuje všem zaměstnancům osobní přístup na pracoviště Slezské univerzity v Opavě v případě, jestliže zaměstnanec před vstupem na pracoviště nepředloží na vrátnici "Potvrzení o absolvování testu na průkaz přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2" nebo "Potvrzení o splnění podmínek pro osobní přítomnost na pracovišti" v době jejich platnosti.


Rozhodnutí děkana

RD-2020-11 - Opatření proti šíření koronaviru v ubytovacích zařízeních Filozoficko-přírodovědecké fakultě v Opavě (15.10.2020)
RD-2020-11 - Opatření proti šíření koronaviru v ubytovacích zařízeních Filozoficko-přírodovědecké fakultě v Opavě - I. změna (5.11.2020)
RD-2020-11 - Opatření proti šíření koronaviru v ubytovacích zařízeních Filozoficko-přírodovědecké fakultě v Opavě - II. změna
(24.11.2020)
RD-2020-11 - Opatření proti šíření koronaviru v ubytovacích zařízeních Filozoficko-přírodovědecké fakultě v Opavě - III. změna
(4.12.2020)
RD-2020-11 - Opatření proti šíření koronaviru v ubytovacích zařízeních Filozoficko-přírodovědecké fakultě v Opavě - IV. změna
(4.12.2020)
RD-2020-11 - Opatření proti šíření koronaviru v ubytovacích zařízeních Filozoficko-přírodovědecké fakultě v Opavě - V. změna
(28.12.2020)
RD-2020-11 - Opatření proti šíření koronaviru v ubytovacích zařízeních Filozoficko-přírodovědecké fakultě v Opavě - VI. změna
(18.1.2021)
RD-2020-11 - Opatření proti šíření koronaviru v ubytovacích zařízeních Filozoficko-přírodovědecké fakultě v Opavě - VII. změna
(8.3.2021)
RD-2020-10 - Opatření proti šíření koronaviru
(15.10.2020)
RD-2020-10 - Opatření proti šíření koronaviru - I. změna (2.11.2020)