Přehled aktuálních opatření k zamezení šíření koronaviru na FPF

  • Peter Mlích
  • 18.01.2021
Vzhledem k proměnlivé situaci v souvislosti s novými vládními nařízeními vám přinášíme přehled aktuálně platných opatření a pravidel pro výuku a pohyb v budovách Filozoficko-přírodovědecké fakulty.
STRUČNĚ A PŘEHLEDNĚ
  1.  Zákaz osobní přítomnosti studentů a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání na výuce, s výjimkou studentů na klinické praxi zdravotnických studijních programů, jejichž přítomnost je možná.
  2.  Veškerá výuka, ať již bude probíhat on-line, nebo prezenčně, bude realizována v časech stanovených platným rozvrhem.
  3.  Zákaz pohybu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál apod.), ve všech vnitřních prostorách fakulty. Zákaz se nevztahuje na zaměstnance po dobu výkonu práce na jednom místě (ve vzdálenosti nejméně 2 m od jiné osoby).  
  4. V případě pozitivního testu na COVID-19 nebo karantény jsou studenti povinni tuto skutečnost bezodkladně oznámit elektronickou formou na studijní oddělení studium@fpf.slu.cz a vedoucí takto postiženého zaměstnance na  sekretariát tajemníka na adresu sekretariat.tajemnika@fpf.slu.cz.
  5.  Zaměstnanci fakulty mají nárok požádat o výkon zaměstnání z domova.
  6.  Zákaz poskytovat ubytování studentům opavských součástí Slezské univerzity v ubytovacích zařízeních fakulty od 14.10.2020 do 1.11.2020 (mimo studentů kteří zde mají trvalé bydliště, nebo mají s VŠ pracovně právní poměr, kteří se účastní klinické a praktické výuky, praxi studentů studijních programů zdravotnických studijních programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách).
  7. Prodloužení Zákazu poskytovat ubytování studentům opavských součástí Slezské univerzity v ubytovacích zařízeních fakulty do 22.01.2021.

Rozhodnutí děkana

RD-2020-11 - Opatření proti šíření koronaviru v ubytovacích zařízeních Filozoficko-přírodovědecké fakultě v Opavě (15.10.2020)
RD-2020-11 - Opatření proti šíření koronaviru v ubytovacích zařízeních Filozoficko-přírodovědecké fakultě v Opavě - I. změna (5.11.2020)
RD-2020-11 - Opatření proti šíření koronaviru v ubytovacích zařízeních Filozoficko-přírodovědecké fakultě v Opavě - II. změna
(24.11.2020)
RD-2020-11 - Opatření proti šíření koronaviru v ubytovacích zařízeních Filozoficko-přírodovědecké fakultě v Opavě - III. změna
(4.12.2020)
RD-2020-11 - Opatření proti šíření koronaviru v ubytovacích zařízeních Filozoficko-přírodovědecké fakultě v Opavě - IV. změna
(4.12.2020)
RD-2020-11 - Opatření proti šíření koronaviru v ubytovacích zařízeních Filozoficko-přírodovědecké fakultě v Opavě - V. změna
(28.12.2020)
RD-2020-11 - Opatření proti šíření koronaviru v ubytovacích zařízeních Filozoficko-přírodovědecké fakultě v Opavě - VI. změna
(18.01.2021)
RD-2020-10 - Opatření proti šíření koronaviru
(15.10.2020)
RD-2020-10 - Opatření proti šíření koronaviru - I. změna (2.11.2020)