Pokyny pro odevzdávání kvalifikačních prací (bakalářské, diplomové, disertační)

Závěrečnou práci je nutno odevzdat do:
 • 19. 5. 2024 pro konání státní závěrečné zkoušky v červnu 2024,
 • 21. 7. 2024 pro konání státní závěrečné zkoušky v srpnu 2024.

Podle Metodického pokynu rektora č. 1/2021 K odevzdávání, ukládání a zveřejňování závěrečných prací a habilitačních prací Slezské univerzity v Opavě student odevzdává závěrečnou práci v elektronické podobě do IS SU. Tištěná podoba není požadována. Návod na vložení je možno nalézt v nápovědě v IS SU.

Před odevzdáním DP/BP je potřeba "Doplnit údaje o diplomové / bakalářské práci":

Po přihlášení do systému http://is.slu.cz/ kliknete na dlaždici "Student" a pak v horním menu zvolíte "Závěr studia".

Nyní kliknete na odkaz "Státní závěrečná zkouška a archiv závěrečné práce" a v "Manipulaci s archivem závěrečné práce" vyplníte formulář podle pokynů níže.


Pokyny pro vyplňování formuláře "Manipulace s archivem závěrečné práce"

 1. Anotace česky (krátký popis práce): povinně
 2. Anotace anglicky (krátký popis práce v angličtině): povinně
 3. Klíčová slova (oddělujte čárkou a mezerou): povinně česká i anglická
 4. Jazyk práce: povinně
 5. Potvrzení, že odevzdávám shodnou tištěnou i elektronickou verzi práce: povinně, pokud odevzdávám i tištěnou verzi práce

Důsledně vyplňujte všechna políčka, postupujte dle uvedené nápovědy.


Pokyny pro vkládání souborů se závěrečnou prací

 1. Klepněte na odkaz "Vstup do archivu pro vkládání souborů se závěrečnou prací".
 2. Klepněte na tlačítko "Vložení souboru" a vložte soubor obsahující plný text práce.
  • Píšete-li práci v TeXu, pak vložte plný text práce ve formátu .pdf. Název souboru musí odpovídat níže uvedeným pravidlům (MU_TypPrace_Rok_Zkraceny nazev_Prijmeni Jmeno.pdf).
  • Vkládáte-li do archivu text práce ve formátu pro MS Word (.doc či .docx) či v podobě textového dokumentu ve formátu OpenDocument ODF (.odt), pak ověřte, že .pdf soubor vygenerovaný v IS SU odpovídá plnému textu práce. Název souboru musí odpovídat níže uvedeným pravidlům (např.: MU_TypPrace_Rok_Zkraceny nazev_Prijmeni Jmeno.docx).
 3. Pro případné vložení příloh, klepněte na tlačítko "Vložení souboru" a vložený soubor označte jako přílohu.
 4. Ověřte, že se vytvořila textová verze. Pro dostatečné vyplnění archivu je nutné, aby k textu práce existovala s ním totožná verze obsahující holý text. K souborům, které vložíte ve Wordu nebo ODF, se zpravidla do půl hodiny vytvoří automaticky jejich textové verze. Textové verze jsou nutné k tomu, aby bylo možné v archivech závěrečných prací vyhledávat.

Další instrukce

Text vpisujte ručně, vyhýbejte se kopírování z wordu (a jiných chytrých editorů), protože přidávají skryté a jiné znaky. Nepoužívejte znaky ("<", ">", "&"), které komplikují práci při exportu dat do jiných IS (obvykle je nutné pak taková políčka ručně opravovat). Navíc dochází ke zkomolení češtiny.

Odkazy na webové stránky uvádějte ve tvaru http:// .

Pozn. Chytré editory umí zkopírovat odkaz jako HTML odkaz typu <a href="adresa">popisek</a> . Umí převést české i jiné znaky do tvaru přihlášení uživatele (= přihlášení uživatele) a všechny tyto chytrosti pak komplikují práci programům pro další zpracování.

Pravidla pro tvorbu názvu odevzdávaného souboru obsahujícího text práce

Název elektronické podoby práce musí být zadán ve tvaru:
MU_TypPrace_Rok_Zkraceny nazev_Prijmeni Jmeno.pdf

Přičemž:

 • TypPrace – BP (bakalářská práce), DP (diplomová práce), DISP (disertační práce).
 • Rok – kalendářní rok ve tvaru rr.
 • Zkraceny nazev – Název práce zkrácený obsahující maximálně 75 znaků, nesmí obsahovat diakritiku.
 • Prijmeni Jmeno – Příjmení a jméno studenta, nesmí obsahovat diakritiku.

Jednotlivé identifikační atributy musí být odděleny podtržítkem.

Příklady názvů souborů:

 • MU_BP_24_Iracionalita a transcendentnost nekterych cisel_Novak Jan.pdf
 • MU_DISP_24_Functional equation of Dhombres type_Buben Prokop.pdf
 • MU_DP_24_Dukaz konecnosti jisteho uplneho systemu funkci_Bucek Petr.pdf

Práce musí být vypracována podle čl. 3 a 4 Metodiky úpravy, zpracovávání, ukládání a zpřístupňování závěrěčných prací na Matematickém ústavu v Opavě a její grafická úprava musí odpovídat předloze pro psaní kvalifikačních prací.

Práce bude zveřejněna podle Metodického pokynu rektora č. 1/2021 k odevzdávání, ukládání a zveřejňování závěrečných prací a habilitačních prací Slezské univerzity v Opavě.