Adresa:

Slezská univerzita v Opavě     
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Útvar tajemníka
Hradecká 665/17, 746 01 Opava

Kontaktní osoby:

Ing. Mgr. Josef Svoboda - tajemník
Ivana Židková - sekretářka tajemníka

Oddělení:

Personální oddělení
Mzdové oddělení
Ekonomický úsek
Technicko-provozní úsek
Úsek kolejí a menz
Pokladna