Problematika a nácvik výslovnosti u zahraničních studentů českého jazyka

  • hlavní
  • 23.04.2024
Opavská pobočka Jazykovědného sdružení ČR zve na přednášku Mgr. Michaely Kopečkové, Ph.D.

Mgr. Michaela Kopečková, Ph.D.
Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Problematika a nácvik výslovnosti u zahraničních studentů českého jazyka
V přednášce budou v úvodu stručně shrnuty základní jevy zvukové jazykové roviny, tj. výslovnost vokálů, konsonantů, spojení hlásek, intonace apod. Dále se zaměříme na problematické jevy ve výslovnosti u studentů češtiny, přičemž budou zohledněny i specifické odlišnosti u skupin s různým mateřským jazykem (germánským, slovanským, románským, sinotibetským atd.). V závěru budou prezentovány tištěné i online materiály k dané problematice a praktické tipy, jak při nácviku výslovnosti postupovat.