Pět století slezské reformace

  • hlavní
  • 05.09.2023
Srdečně vás zveme na konferenci k připomenutí 500. výročí konverze Fridricha II. Lehnického (1523). Jedná se o 4. opavské sympozium.9:00 – zahájení konference
9.10 – úvodní slovo děkana FPF SU
9:20 – úvodní slovo biskupa SCEAV Tomáš Tyrlík
Blok I
9:30 – 9:50 Bogusław Czechowicz (FPF SLU), Nejvyšší purkrabí Pražského hradu Zdeněk Lev z Rožmitálu a na Blatné a německá reformace (nejen) ve Slezsku
9:50 – 10:10 Bogdan Kloch (Muzeum Rybnik) Pomiędzy Wrocławiem a Krakowem - sacrum w przestrzenii Górnego Śląska u progu reformacji
10:10 – 10:30 Hana Komárková (FPF SLU), Evangelium nebo Matka Boží Neposkvrněná? Proměny opavských přísah v 16. a 17. století
10:30 – 11:00 diskuze
Blok II
11:00 – 11:20 Pavel Solnický (ZaO), Konfesijní situace na Opavsku v 17. století ve světle archivních pramenů
11:20 – 11:40 Irena Korbelářová (FPF SLU), Českobratrská epizoda v kraji pod Slezou
11:40 – 12:00 Jiří Brnovjak (FF OSU), Soumrak věku konfesionalizace. Konfese, konverze a kariéry šlechty Opavského, Krnovského a Těšínského knížectví v 17. století a v první polovině 18. století.
12:00 – 12:20 Michal Kubica (Archiv města Ostravy), Víra a věrnost ve víru dělení Slezska. Katolická a protestantská šlechta pruského Slezska po roce 1742
12:20 – 13:00 diskuze
13:00 – 14:00 oběd s tematickou ochutnávkou pokrmů k připomenutí Martina Luthera
Blok III
14:00 – 14:20 Eva Kowalská (HU SAV), Spolupráca slezských a hornouhorských luteránov v 17.-18. st.
14:20 – 14:40 Igor Zmeták (FPF SLU), J. Tranovský a význam jeho diela pre slovenských evanjelikov
14:40 – 15:00 diskuze
Blok IV
15:00 – 15:20 - Stanislav Piętak, Zbožná pieta těšínských luteránů ve víru duchovních proudů
15:20 – 15:40 Daniel Spratek, Johann Adam Steinmetz - dosud plně nedoceněný představitel pietismu ze Slezska
15:40 – 16:00 Magdalena Bubík, Przynależność stanowa ludności ewangelickiej Śląska Cieszyńskiego na podstawie metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Cieszynie w latach 1709-1721
16:00 – 16:20 Veronika Tomášová, „… spatřuji přímo nástroj brzdy rozvoje socialismu a pokroku vůbec“. Sondy do života evangelíků v době komunistické diktatury na příkladu sboru SCEAV v Karviné
16:20 – 17:00 diskuze
17:00 – zakončení konferenceDalší události

Všechny události