Setkání studentů 1. ročníku archeologie

  • hlavní
  • 17.07.2023
Pro zapsané a přihlášené do 1. ročníku studia archeologie.

Milí přátelé, potěšil mne váš zájem. Jen pouhý zájem k absolvování ovšem nestačí. Jako vyučující předmětů „Úvod do studia archeologie“ a „Proseminář z archeologie“ se dosti často setkávám s tím, že studenti 1. ročníku nikdy nenavštívili archeologický výzkum v terénu a seznamují se s tímto základním momentem své budoucí činnosti až v průběhu studia.  To jim samozřejmě počátky studiní dráhy chtě nechtě do jisté míry komplikuje.
Náš Ústav archeologie bude letos ve spolupráci s Archeologickým oddělením Regionálního muzea v Litomyšli pokračovat ve zjišťovacím sondážním výzkumu na neolitickém rondelu v Litomyšli- Nedošíně. Výzkum bude probíhat od 17. do 28.7. t.r. Budete-li mít chuť a čas, tedy nás navštivte, rádi vás uvidíme. Nejvhodnější by to asi bylo v sobotu 22. 7. , tak kolem poledního, kdybych se vám mohl věnovat osobně delší dobu - a nejen já. Ale není to žádná akce Ústavu, ať jíž oficiální nebo neoficiální. Chcete-li přijďte, jste vítání (i v jiný den), nechcete-li nebo nemůžete, uvidíme se po zahájení semestru v Opavě.

Doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc.   

Vedoucí Ústavu


Další události

Všechny události