Aktywność wczesnych homininów na terenie Afryki wschodniosaharyjskiej – badania w Sudanie

  • hlavní
  • 25.05.2023
Ústav archeologie vás zve na přednášku.

Květnový cyklus přednášek na Ústavu archeologie je realizován s předními odborníky ve své oblasti z partnerských univerzit z Wroclawi a Krakowa. Je připravená velká škála témat zahrnující několik epoch lidské existence územně zaměřené nejen na střední Evropu, ale s přesahem do Jižní Ameriky a Súdánu.

Přednáška proběhne v učebně M5.
Přednášející - dr hab. Mirosław Masojć, Uniwersytet Wrocławski.