Rozwój społeczności prekolumbijskich w dolinach południowego Peru na przykładzie wyników badań w dolinach rzek Tambo i Atico

  • hlavní
  • 18.05.2023
Ústav archeologie vás zve na přednášku prof. dr hab. Józefa Szykulského. Přednáška se uskuteční v budově Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě v místnosti M5.