Seminář Tomasze Zawadzkého

  • hlavní
  • 18.05.2023
Ústav historických věd FPF SU ve spolupráci se Sdružením historiků ČR v Opavě zvou na seminář.

Seminář proběhne v učebně M6.