Aktive Schüler:innen lernen besser

  • hlavní
  • 05.05.2023
Jazykové a metodické centrum PRO LINGUA při Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě ve spolupráci s Goethe-Institutem Praha zve na seminář.

Seminář s lektorkou a rodilou mluvčí Bernadett Veress proběhne v budově Slezské univerzity v Opavě na Masarykově 37, místnost 123.