Schola ludus. Formy popularizácie vedy a výučba tzv. public archaeology na Katedre archeológie FF UKF v Nitre

  • hlavní
  • 07.03.2023
Ústav archeologie zve na přednášku doc. Mgr. Zuzany Borzové, Ph.D. z Univerzity Konštantína filozofa v Nitre.

Přednáška se uskuteční v budově děkanátu na ul. Masarykova tř. 37 v učebně M7.

Doc. Mgr. Zuzana Borzová, PhD.: Schola ludus. Formy  popularizácie vedy a výučba tzv. public archaeology  na Katedre archeológie FF UKF v Nitre.


Další události

Všechny události