Jak se pravidla stávají manýrou: Italské 16. století v dějinách, literatuře a jazyce

  • hlavní
  • 16.12.2022
Dne 16. 12. 2022 se od 10.30 hod. uskuteční v místnosti M9 přednáška Jak se pravidla stávají manýrou: Italské 16. století v dějinách, literatuře a jazyce. Přednáška se zaměřuje na 16. století v Itálii, tedy na období, kdy renesanční klasicismus přechází v manýrismus. To se projevuje nejen ve všech oblastech umění včetně literatury, ale také v kodifikaci literárního jazyka. Z hlediska dějin pro Itálii skončilo období relativního klidu, prosperity a svobody a přichází období cizí nadvlády, válek, protireformace a cenzury.