Robotický X-boj

  • hlavní
  • 23.03.2023
Ústav informatiky i letos pořádá pro žáky 1. stupně základních škol soutěž, ve které se skupinky žáků utkají v disciplínách jako Robotický slalom, Zábavné algoritmy či Robo-kvíz. Nejen ti nejlepší si odnesou věcné ceny. Akce se koná v Návštěvnickém centru UniPoint v OC Breda & Weinstein.


Akce je výhradně pořádaná pro základní školy, prosíme proto zájemce ze základních škol o registraci třídy/skupiny do 21. 3. 2023 na e-mail: kamil.matula@fpf.slu.cz.

Těšíme se na Vás!

Akce je podpořena z fondů EU a MŠMT, projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014696 "Rozvoj VaV kapacit Slezské univerzity v Opavě".