Persuázia a manipulácia v reklame

  • hlavní
  • 07.12.2022
Ve středu 7. 12. 2022 se v budově na Marykově třídě uskuteční přednáška Persuázia a manipulácia v reklame, kterou povede Dr. h. c. prof. PaedDr. Pavol Odaloš, CSc. Přednáška se uskuteční ve dvou časech, a to od 10.35 hod. v místnosti M7 a od 13.05 hod. v místnosti M13.