Anglická přednáška pro studenty: The Great Migration

  • hlavní
  • 31.10.2022
Přednáška představí fenomén tzv. Velké migrace (The Great Migration), tedy historické migrace Afroameričanů z venkovského jihu do velkých měst napříč USA, její příčiny a důsledky jako vznik ghett a segregace vzdělávání, zvýšená přítomnost policie, masové uvězňování, ale i rozvoj americké hudby atd. Cílem přednášky a diskuze je ukázat rozmanitost Spojených států, a skrze tento specifický migrační fenomén odhalit kořeny mnoha palčivých současných problémů USA a jejich kontext. Přednáška se uskuteční v pondělí 31. 10. 2022 od 10.00 hod. v místnosti M10 v budově na Masarykově třídě a téma představí Mgr. Jan Beneš, Ph.D.