Kulinární divnopis

  • hlavní
  • 25.10.2022
Prezentace tradičního pojetí přípravy a podávání pokrmů a nápojů v českých zemích na příkladu vybraných prvků stravování s nejasným, nevysvětlitelným, žertovným či jiným neobvyklým názvem. Představení tématu s využitím aktuálních výsledků vědeckého interdisciplinárního výzkumu za účasti studentů, pedagogů, odborníků a dalších účastníků z řad laické veřejnosti.