Workshop Pohybující se světlo ve výtvarném umění

  • hlavní
  • 26.09.2022
V pondělí 26. 9. 2022 se v místnosti D1 v budově v Hauerově ulici uskuteční workshop Pohybující se světlo ve výtvarném umění. Lektorem je vizuální umělec MgA. Jan Vlček, absolvent navazujícího magisterského studia Audiovizuální tvorba na naší fakultě.