Týden Akademie věd ČR s FPF

  • hlavní
  • 31.10.2022
V týdnu od 31. 10. do 6. 11. 2022 se uskuteční vědecký festival Týden Akademie věd ČR a Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě má tu čest být součástí tohoto festivalu. FPF nabízí program ve dnech 1.–3. 11. 2022, a to pro veřejnost i střední školy.

Program FPF pro Týden Akademie věd ČR

akce pro veřejnost

středa 2. 11. 2022, 17:00–18:30
V kůži archeologa
workshop
Masarykova třída 37, místnost M5

Návštěvník se seznámí nejen s pravěkou historií, ale bude mít možnost si osahat také opravdové keramické nádoby. Zároveň si může za asistence archeologů vyzkoušet jejich dokumentaci. V případě zájmu možná ukázka také pravěkých kamenných nástrojů. Přijde si osahat opravdové pravěké nálezy, vyzkoušet si jejich dokumentaci a „poklábosit“ o jejich stáří s opravdovými archeology.

čtvrtek 3. 11. 2022, 17:00–18:00
Úvod do problematiky rychlého čtení a osobní práce s informacemi
přednáška a praktický vstup do tréninkových metod
Masarykova třída 37, místnost M123

Metody rychlého čtení spadají do oblastí čtenářské a informační gramotnosti a čerpají z poznatků řady disciplín. Na základě si uvědomění několika hlavních teoretických zásad a jejich následných aplikací do praxe lze proces čtení zrychlit a zachovat či dokonce zlepšit i paměťové zpracování čteného textu, pokud zároveň pracujeme i efektivně s procesy pozornosti. Existují klasické i online podoby nácviku. V této verzi půjde spíše o uvedení do problematiky a nastínění tréninkových metod.


akce pro střední školy
(nutné rezervace na e-mail lukas.stavel@fpf.slu.cz)

úterý 1. 11. 2022, 9:00–10:00
Středověk – V nás a kolem nás?
přednáška s případnou besedou
Hauerova 4, fakultní kinosál

Středověk je kolem nás (česky 2006), Středověk v nás (2015) – tak zní tituly prací dvou významných historiků, Horsta Fuhrmanna a Martina Nodla, kteří se zabývali myšlenkou, co má společného člověk současnosti s člověkem doby dávno minulé a jak náš dnešní svět ovlivňuje dědictví časů, které jsou nám (zdánlivě?) tak vzdálené. Přednáška se zaměří nejen na problematiku zkoumání mentality středověkých lidí, ale i na to, jak (a proč) vnímáme středověk dnes.

úterý 1. 11. 2022, 10:30–11:30
Role robotů a dronů v průmyslu 4.0
přednáška s diskuzí
Hauerova 4, fakultní kinosál

Umělá inteligence, pokročilé výpočetní systémy, internet věcí, robotizace. To jsou technologie a procesy, které dnes zasahují do všech lidských činností. Jejich aplikace je součástí aktuálního trendu digitalizace a automatizace výroby a změn na trhu práce, nazývaným Průmysl 4.0. To vede na jedné straně k zefektivnění a zrychlení nejrůznějších procesů, ale také ke změnám ve společnosti. Pojďme se zamyslet nad tím, jakou roli mají roboti a drony, co přináší, a kde lze využít potenciálu robotizace.

úterý 1. 11. 2022, 12:00–13:00
Roboti a drony Ústavu informatiky
exkurze do laboratoří
Bezručovo nám. 13, laboratoře robotiky

Při studiu, výzkumu, ale i pro zábavu ve volném čase, jsou na Ústavu informatiky využívány laboratoře robotiky, které skrývají řadu rozmanitých robotických systémů. Prozkoumejme obě laboratoře, řekněme si, co práce s pokročilými robotickými systémy znamená a vyžaduje, a pobavme se o využití dovedností a nimi na trhu práce. Objevíme "pozemní" i "létající" roboty, ať už se jedná o systémy podobné pomocníkům v domácnostech, vesmírným průzkumnýchvozidlům, humanoidní roboty, drony a helikoptéry.

středa 2. 11. 2022, 9:00–10:00
Poezie není sprosté slovo
projekce a debata
Hauerova 4, fakultní kinosál

Projekce vizualizací básní současné poezie. Lze poezii interpretovat filmově? Jak se takové filmy natáčejí a pomohlo jejich natáčení tvůrcům překonat strach z poezie?

středa 2. 11. 2022, 10:30–11:30
Historie je bitevní pole současnosti
projekce a debata
Hauerova 4, fakultní kinosál

Projekce filmů Ústavu filmové, televizní a rozhlasové tvorby s historickou tematikou a debata s tvůrci. Jak filmy a cykly vznikají? Proč má smysl natáčet filmy s pamětníky historických událostí? Jak se filmy dají využít ve vzdělávání?