Oranžérie – seminář k CRP projektu

  • hlavní
  • 09.09.2022
Seminář se bude věnovat sdílení dobré praxe v rámci spolupráce vysokých uměleckých škol se sférou kreativních průmyslů nebo dalších veřejných subjektů při realizaci nebo produkci a prezentaci výstupů studentů, pedagogů či absolventů. Důležitým aspektem je také kooperace v rámci regionu, která přispívá například k uplatnění absolventů škol v pracovní sféře nebo zacílení na budoucí uchazeče. Za Institut tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě přednesou příspěvek doc. Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D. a MgA. Mgr. Ondřej Durczak.

Seminář bude otevřen široké veřejnosti a zájemcům (sdílený adresář místních subjektů s Inovačním centrem Ústeckého kraje) a bude z něj pořízen videozáznam k propagaci a vzdělávacím účelům.

Více informací zde: https://duul.cz/oranzerie-seminar-k-crp-projektu/

Další události

Všechny události