Výstava "Výzkum nářečí ve Slezsku, zejména na Opavsku"

  • hlavní
  • 06.04.2022
Výstava, kterou přípravili doc. PhDr. PaedDr. Zbyněk Holub, Ph.D. a Mgr. Ing. Bc. Roman Sukač, Ph.D., představuje dialektologický výzkum na Ústavu bohemistiky a knihovnictví FPF. Zaměřuje se především na historii a současnost slezských nářečí, zejména na Opavsku, na Hlučínsku, na tzv. „Prajzské“ a na polském území v lokalitách osídlených tzv. Moravci. Výstava uvádí přehled nářečních pojmenování příbuzenských i rodinných a dokumentuje jazykové doklady každodennosti v životě Opavska (s důrazem na pojmenování z oblasti stravy a domácnosti a s nákresy předmětů) a představuje dřívější i současné „lidové“ sběratele, písmáky a vypravěče (z řad místních učitelů, kronikářů, folkloristů i laických vlastivědců). Výstava bude přístupná od 6. do 26. 4. 2022 v návštěvníckém centru Breda Unipoint (poblíž pobočky České pošty v OC Breda & Weinstein).

Další události

Všechny události