Komentované promítání filmu Třetí muž

  • hlavní
  • 01.03.2022
Ústav cizích jazyků zve na komentované promítání filmu Třetí muž (Velká Británie, 1949), a to v Univerzitní knihovně v budově na Bezručově náměstí 14. Uvádí Mgr. Jaroslava Malá a Mgr. Jana Nálepová, Ph.D.

Pokud připustíte, že povinná literatura je základem všeobecného vzdělání, a ne pouze otravnou záležitostí, pak Třetí muž je „povinnou četbou“ v rámci kinematografie. Přestože autor scénáře Graham Green a režisér Carol Reed jsou Angličané a protagonistou je Američan Orson Wells, stal se snímek součástí vídeňské kulturní identity a spolutvůrcem vídeňského mýtu.