Obrazy utrpení žen v galerii KUPE

  • hlavní
  • 06.12.2018
Institut tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě a Charita Opava zvou na vernisáž výstavy Jarmily Štukové „Obrazy utrpení žen v současném světě“. Vernisáž se koná ve čtvrtek 6. prosince 2018 v 17.00 hodin, výstava potrvá až do 15. ledna 2018.

Bližší informace

Datum od06.12.2018 17:00
Datum do15.01.2019 23:00
CelodenníNe
Jarmila Štuková je česká fotoreportérka a dokumentaristka žijící v Praze. Vystudovala DAMU a po absolutoriu se začala věnovat fotografi i a reportážím. Od roku 2005 se zaměřuje na země zasažené válečnými konflikty, chudobou a sociálními problémy. Dokumentovala mimo jiné dětskou prostituci v Etiopii, zemětřesení na Haiti, kyselinové útoky v Indii, žehlení dívčích prsou v Kamerunu, násilí na ženách v Afghánistánu či válku s Islámským státem v Iráku a Sýrii. Do Iráku se za poslední roky pravidelně vrací. 

Pracovala na tématu války s Islámským státem od jejího počátku. Pohybovala se nejen na frontových liniích, ale především v uprchlických táborech, nemocnicích
a zdevastovaných městech. Je autorkou fotografi í úspěšné knihy věnované českým vojákům na zahraničních misích s názvem Ten druhý život. Spolupracovala na několika dokumentech – Ženy v zemi Tálibánu, Iráčanky, Nezlomené, S mámou v base, Máma z basy a televizních reportáží. Autorsky se podílela na mnoha spotech a fotografických kampaních, které poukazují na nelehký život handicapovaných z několika oblastí – ať už jde o paraolympioniky či popálené pacienty. Desetkrát získala ocenění v soutěži Czech Press Photo za fotografické soubory i videa.

TEXT: redakce