PETR HORÁK: Může jít o obrázek Příroda, II.

 • hlavní
 • 07.02.2022
Výstava děl Petra Horáka v Galerii Hauerova 4. Vernisáž výstavy se uskuteční v pondělí 7. 2. 2022 od 17.30 hod.

Petr Horák (nar. 1970 v Přerově) je absolventem výtvarného oboru a bohemistiky na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. Žije ve Zlíně a pracuje zde v Krajské galerii výtvarného umění.  

Od roku 1996 poměrně čile vystavuje jak na autorských, tak kolektivních výstavách po celé České republice, účastnil se kolektivních prezentací ve Veletržním paláci a na Novém zlínském salónu, vystavoval mj. v pražském NoDu nebo v industriálním prostoru Dolu Michal v Ostravě.

Autor tohoto textu se rád přiznává, že úplně první obraz, který kdy před třiceti lety zakoupil do domácnosti byl právě od Petra Horáka, tehdejšího studenta. Rozměrné a bezejmenné dílo představuje dva ohýbající se nerovné hranoly, jakýsi modrý a růžový „stonehenge“ na zeleném pozadí, které se v ohnutých vrchlících dotýkají. To, co pojí Horákovy začátky s jeho aktuální tvorbou je právě ona drakonická, až dryáčnická barevnost. Jinak je tomu ovšem už v tématech. Zde výrazně zrealističtěl.

Petr vidí, co jiní nevidí… dává nám do toho světa nahlédnout ve svých obrazech, a vidí to v oněch divokých barvách psychedelického umění konce šedesátých let. Reálné všední předměty běžné potřeby, užívané i nalezené, zatracené (nedopalek cigarety, zmačkané kelímky, plechovky, PET lahve) se ocitají v centru pozornosti a často také v centrální pozici na obraze. Jsou zobrazeny reálně, často v nadsazených velikostech v rozmazaném oblaku oněch výrazných barev a tvarů.

Petr Horák také rád pracuje nejen s nalezenými předměty jako tématy svých obrazů, ale také přímo jako s materiálem pro vlastní dílo. Zde jsme svědky předělávek a dodělávek již existujících rozměrných fotografií. V našem případě to jsou díla z cyklu V medu, manipulované fotografie kombinované s akrylem, jejichž barevnost je dána titulem.

K autorovu přístupu k tvorbě se dobře váže autorova ironie, sarkasmus. Ten efekt vzniká právě už samotným tvůrčím gestem, pro které neexistuje téma, věc, které by nešlo zpracovat malířsky. Těmito modalitami prostřednictvím obrazů komentuje naše lidské pinožení, přesněji jeho kulisy, ve kterých hrajeme své někdy směšné životy, o nic méně bolestivé, než životy našich bližních.

Ano, ještě k názvu… Petr rád zveřejňuje svá nová díla na sociálních sítích a v jednom případě bylo dílo anonymním algoritmem vyhodnoceno jako nevhodné, překryto neprůhlednou plochou a samotným facebookem okomentováno větou, kterou jsme použili do titulu této výstavy. Ta dvojka je tam proto, že jde svým způsobem o pokračování výstavy, kterou Petr Horák aktuálně představuje v malé, ale prestižní zlínské galerii Optika Mezírka.


doc. PhDr. Miroslav Zelinský, CSc.
kurátor galerie


Další události


 • 06.10.

  Noc vědců

  Termín oblíbené Noci vědců je konečně znám a jeho téma také! Letos se společně vydáme za TAJEMSTVÍM. Sledujte tedy pečlivě náš web a sociální sítě,…


 • 16.05.

  Opavský páv 2023

  Jubilejní 10. ročník festivalu Opavský páv se vrací do původního jarního termínu.


 • 13.04.

  Císařovi náměstci

  Beseda na téma Slezští zemští prezidenti nejen v dějinách Opavy. Večerem provází a akci moderuje Mgr. Hana Komárková, Ph.D.


 • 01.04.

  Osobní konzultace talentových portfolií

  Ústav filmové, televizní a rozhlasové tvorby zve zájemce o studium studijního programu Audiovizuální tvorba k osobním konzultacím talentových…

Všechny události