Workshopy s Andrejem Lúčným

  • hlavní
  • 13.12.2021
Série workshopů o robotice a hlubokém myšlení s Andrejem Lúčným. Ve dnech 13. až 15. prosince navštíví Ústav informatiky Andrej Lúčny z Katedry aplikované informatiky, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky, Univerzity Komenského v Bratislavě. S naším váženým hostem se ponoříme do problematiky hlubokého myšlení a robotiky hned ve čtyřech workshopech rozdělených do jednotlivých dní. Workshopy jsou určeny zájemcům o hluboké myšlení a robotiku z řad akademických pracovníků i studentů.


Na všechny zájemce, ať už fyzicky nebo online se moc těšíme!

Více informací včetně odkazů na připojení na jednotlivé workshopy neleznete v aktualitě.


 

Všichni účastníci workshopu jsou povinni řídit se mimořádnými opatřeními MZ ČR, a s nimi souvisejícím Rozhodnutím rektora č. 26/2021 viz https://www.slu.cz/slu/cz/layout/765#rozhodnuti. Tedy všichni zaměstnanci, návštěvy a externí přednášející jsou od pondělí 29. 11. 2021 povinni se každý den při vstupu do budovy na adrese Bezručovo náměstí 13 prokázat dokladem, který je předpokladem pro umožnění výkonu práce - tato skutečnost bude ověřována na vrátnici, příp. kontrolou potvrzení antigenního testu (RAT) provedeného zaměstnavatelem.

Další události

Všechny události