konference "Paměť krajiny v ohrožení"

  • hlavní
  • 09.12.2021
Konference se bude konat v rámci projektu NAKI II "Paměť krajiny moravských a slezských Sudet v ohrožení". Projekt reflektuje aktuální kůrovcovou kalamitu a s ní související těžbu, která má negativní dopad na vzhled krajiny v Jeseníkách a ohrožuje v ní zastoupené prvky archeologického dědictví. V rámci projektu se na zájmovém území zaměřujeme především na poněkud opomíjené montánní a agrární památky.


Více o projektu na: https://krajinasudet.cz/


Z důvodu aktuální epidemiologické situace v ČR i zahraničí konference proběhne "hybridně" - tj. prezenčně (zasedací místnost č. 208 v budově FPF SU Opavě, ul Masarykova 37) a zároveň online (via MS Teams - podrobnosti budou ještě upřesněny). Zájemci, kteří by se chtěli zúčastnit konference prezenčně, budou muset splňovat příslušné podmínky (doklad o očkování, nebo PCR test). V případě zpřísněných úředních omezení proběhne konference pouze online.


Konference je určena nejen řešitelům projektu, ale také odborné veřejnosti. Mohou se jí účastnit i akademičtí pracovníci univerzity a studenti. Vzhledem k omezeným kapacitám místnosti a protiepidemickým opatřením však preferujeme online formu připojení. Zájemcům poskytne další informace včetně odkazu na připojení do online prostředí Mgr. Hana Lafková: hana.lafkova@fpf.slu.cz

 

Konference se zaměří na problematiku identifikace a dokumentace dokladů lidské činnosti v lesním prostředí (témata: sídelní, montánní, výrobní a agrární památky, komunikace a hranice, vývoj historické krajiny a jejích jednotlivých složek, legislativa a ochrana historické krajiny a památek v ní). 


Další události

Všechny události