Workshop Informatika v praxi

  • hlavní
  • 06.12.2021
Po krátké odmlce se vracíme ke 4. ročníku Workshopu Informatika v praxi, kdy na návštěvníky čekají dva dny plné workshopů a přednášek vedených odborníky z významných národních i nadnárodních IT firem.


Všichni účastníci workshopu jsou povinni řídit se mimořádnými opatřeními MZ ČR, a s nimi souvisejícím Rozhodnutím rektora č. 26/2021 viz https://www.slu.cz/slu/cz/layout/765#rozhodnuti. Tedy všichni zaměstnanci, návštěvy a externí přednášející jsou od pondělí 29. 11. 2021 povinni se každý den při vstupu do budovy na adrese Bezručovo náměstí 13 prokázat dokladem, který je předpokladem pro umožnění výkonu práce - tato skutečnost bude ověřována na vrátnici, příp. kontrolou potvrzení antigenního testu (RA) provedeného zaměstnavatelem. 
Další události

Všechny události