Přednáška DDoS útoky a IoT zařízení

  • hlavní
  • 19.11.2021
Zveme Vás na přednášku na téma DDoS útoky a IoT (Internet věcí) zařízení, kterou si pro nás připravil vážený host z Univerzity sv. Cyrila a Metoděje v Trnavě, doc. RNDr. PaedDr. Ladislav Huraj, PhD.


Čas události: pátek 19. 12. 2021, od 10:00 do 12:00

Akce se koná online v MS Teams: https://tinyurl.com/4p8e8rva

Anotace: Kybernetické útoky sa v súčasnosti vyskytujú vo všetkých oblastiach spoločnosti a typ útoku DDoS sa stáva vážnou hrozbou ohrozujúcou fungovanie zasiahnutých spoločností.

Iným fenoménom súčasnosti je Internet vecí. Zavádzanie Internetu vecí (IoT) do bežného života, rovnako ako aj do priemyselnej praxe, prináša množstvo benefitov, ale aj nevýhody. Jednou z otázok je práve bezpečnosť IoT zariadení a s tým spojené hrozby.

Prednáška sa pokúsi odpovedať na otázku, či zavádzanie IoT zariadení zvyšuje hrozbu DDoS útokov, ale aj či sú samotné IoT zariadenia DDoS útokmi ohrozené. Počas prednášky bude okrem základných pojmov a súčasného stavu problematiky prezentovaných aj niekoľko vedeckých experimentov vykonaných v tejto oblasti.

 

Další události

Všechny události